Manifesti

Anifesti (lat. manifestum ‘julistus’ < manus ‘käsi’ + festus ‘kosketeltava’) on julkinen periaatteiden ja aikomuksien ilmoitus, joka usein liittyy poliittisiin aiheisiin, mutta manifesti voi myös ilmaista kirjoittajansa elämänkatsomusta tai taiteellisia periaatteita. Uskonnollisista asioista kertovaa manifestia sanotaan uskontunnustukseksi. Myös tiettyjä historiallisia säädöksiä on nimitetty Suomessa manifesteiksi.

Hyvänmielenosoituksen alkuperäinen manifesti

Me tiedämme, että maa on hyvä koti ihmisille. Me tiedämme, että ihminen on hyvä. Me uskomme, että jokaisessa ihmisten muodostamassa kansakunnassa on tehty jotakin hyvää. Jotain sellaista, josta on syytä kiittää. Sillä me maailman kansalaisina arvostamme toisiamme. Niinpä politiikka ei olekaan meidän aseemme. Meidän aseemme on kiitos, jonka välittämiseksi kansallistamme diplomatian. Sillä kiitos ja hyvä mieli voivat tehdä maasta vielä paremman kodin. Meille kaikille.

Poliittiset manifestit

Poliittisia manifesteja ovat muun muassa Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus (1776), Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistinen manifesti (1848) ja Francis Shaefferin A Christian Manifesto (1982).
Joissain parlamentaarisissa demokratioissa poliittiset tekijät valmistavat vaalimanifesteja joilla he asettavat tietyn suunnan vaalituelle. Vaalivoittajalla, jonka manifesti sisältää lakisääteisiä ehdotuksia, on yliarvoinen päättämisvalta uusien lakiehdotusten asettamisessa. Vaalimanifestien asema on heikentynyt viime vuosikymmenien aikana, usein sen vuoksi, että vaalivoittaja on joko jättänyt manifestin huomiotta, lykännyt manifestin toimeenpanoa tai ollut kokonaan toteuttamatta manifestitoimintaperiaatetta.
Toinen nimitys manifestille on puolueperiaate, jota on käytetty varsinkin Pohjois-Amerikassa. Suomen suuriruhtinaskunnassa tiettyjen säädösten ruotsinkielisenä otsikkona oli manifest ja suomenkielisenä otsikkona julistuskirja.

Taiteen manifestit

Taiteessa manifesti liittyy avantgarden toimintastrategiaan, jossa taiteen etujoukoksi julistautunut ryhmä ilmaisee suunnan tai liikkeen taiteellisia ideoita tai aikomuksia. Taiteellisia manifesteja ovat muun muassa Jean MoreasinSymbolistinen manifesti (1886), Luigi Russolon The Art Of Noises (L’arte dei Rumori) (1913), Filippo Tommaso Marinetti, Futuristinen manifesti (1915) ja André Bretonin Surrealismin manifesti (1924).

Teknologian manifestit

Teknologisia manifesteja ovat muun muassa Donna Harawayn A Cyborg Manifesto (1985), Theodore Kaczynskin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus (1995), Eric S. Raymondin The Cathedral And The Bazaar ja 17 ammattilaisohjelmoijan The Agile Manifesto (2001).